| ÝHHG tarapyndan adatdan daşary ýagdaýlarda sanly ulag koridorlaryny dolandyrmak babatynda onlaýn seminar gurnaldy.

                     

Ýewropada Howupsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan 6-7-nji iýulda adatdan daşary ýagdaýlarda sanly ulag koridorlaryny dolandyrmak babatynda geçirilen onlaýn seminara Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň hünärmenleri hem gatnaşdylar.

Onlaýn seminar halkara hünärmenleri: jenap Aleksandr Zaboýew, jenap Wadim Zaharenko we jenap Oleg Platonow tarapyndan geçirildi. Onlaýn seminarda ara alnyp maslahatlaşylan esasy temalar:

  • Dünýä belli ekspertlaryň gatnaşmagynda alynyp barylan bu online seminaryň esasy  mowzugy COVID-19 pandemiýasy ýaly adatdan daşary ýagdaýlarda we gutarandan soň durnukly transport we logistika zynjyrlaryny üpjün etmekde sanly ulag koridorlarynyň tutýan orny barada. 
  • Häzirki zaman şertlerinde Merkezi Aziýada we Hazar sebitindäki transport koridory boýunça halkara transportynyň ösüşiniň esasy ugurlary we geljegi. Türkmenistan üçin mümkinçilikler.
  • Maglumatlaryň we resminamalaryň alyş-çalşynyň sanly üýtgemegi. Multimodal sanly transport koridorynyň Gara deňiz – Baltika deňziniň tejribesi.
  • Maglumat alyş-çalşyny sanlaşdyrmak üçin täze ülňüler, BMG / CEFACT teklipleri we halkara multimodal transport üçin gurallar.
  • Halkara demir ýol ulaglaryny amala aşyrmakda elektron maglumat alyş-çalşyny ösdürmek. SMGS we CIM / SMGS elektron hasap-fakturalary.
  • COVID-19 pandemiýasynyň sapaklaryny we halkara transport we logistika zynjyrlary üçin netijelerini göz öňünde tutup, ýol transportyny we maglumat alyş-çalşyny sanlaşdyrmagyň esasy ugurlary we ugurlary.
  • E-TIR halkara gümrük tranzit prosedurasyny sanlylaşdyrmak.

Elektron CMR ýüklemegiň halkara elektron tölegi. Halkara ulag koridorlarynda ulanylanda döwlet edaralary we daşaýjylar üçin artykmaçlyklar.

06.07.2022

Scroll to Top