| Gyzyklandyrma bildirýän taraplaryň dykgatyna!

                     

2022-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan başlap, gämi girmeler bilen bagly bolan port gözegçilik hyzmatlary, losman ýygymlary we radioaragatnaşyk hyzmaty (SUDS) üçin ähli tölegler Türkmenbaşy Halkara deňiz porty tarapyndan alnyp başlandy.

01.10.2022

Scroll to Top