| Gyrgyzystan Respublikasy multimodal ýük daşamalary boýunça iki ugry ösdürýär

                     

Şu günler Gyrgyzystan Respublikasy multimodal ýük daşamak üçin iki ugry ösdürýär.

            Bu ugur Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Russiýanyň ylalaşygy esasynda, bu üç ýurduň çäginden geçýär. Häzirki wagtda Hazar deňzinde bu ugurda çuňlaşdyrma işleri alnyp barylýar. Bu ugur gündelik gämi gatnawlarynyň alnyp barylmagynda ýardam eder.

            Bu ugur Bişkekden başlap, “Dostuk” gümrük nokadyna çenli baryp ýeter. Şeýle-de Özbegistandan we Türkmenistandan “Alýat-Farap” gümrük nokatlaryndan üstaşyr geçip, Türkmenbaşy Halkara deňiz portundan ýük paromlarda Hazar deňziniň üsti bilen Russiýanyň Olýa portuna çenli baryp ýeter.

09.08.2023

Scroll to Top