Без рубрики

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BMG-NIŇ BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 78-NJI SESSIÝASYNDA ÇYKYŞ ETDI

| TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BMG-NIŇ BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 78-NJI SESSIÝASYNDA ÇYKYŞ ETDI                       2023-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda, Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy. Bu waka eziz Watanymyzyň döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgesine ygrarlydygynyň aýdyň subutnamasydyr. …

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BMG-NIŇ BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 78-NJI SESSIÝASYNDA ÇYKYŞ ETDI Читать далее »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginde YÖB-nyň we Singapur portunyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

| “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginde YÖB-nyň we Singapur portunyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi                       2023-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginde agentligiň wekilleri bilen Yslam Ösüş Bankynyň (IDB) şeýle hem, Singapur portunyň wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň hökümeti bilen Yslam Ösüş Bankynyň arasynda baglaşylan şertnama …

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginde YÖB-nyň we Singapur portunyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi Читать далее »

Türkmen halkynyň milli Lideri Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglandy

| Türkmen halkynyň milli Lideri Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglandy                       Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmonyň çakylygy boýunça iş sapary bilen Duşanbe şäherine baran türkmen halkynyň Mlli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglandy. Gowşurylyş …

Türkmen halkynyň milli Lideri Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglandy Читать далее »

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag ministrleriniň ilkinji ýygnagyna gatnaşdy

| Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag ministrleriniň ilkinji ýygnagyna gatnaşdy                       Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýew 13-nji sentýabrynda Duşanbe şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag ministrleriniň ilkinji ýygnagynda türkmen tarapyna wekilçilik etdi. Täjigistan Respublikasynyň ulag ministri Azim Ibrohimiň …

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag ministrleriniň ilkinji ýygnagyna gatnaşdy Читать далее »

“Pýotr Welikiý” syýahatçylyk gämisi 2024-nji ýylda Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna girer

| “Pýotr Welikiý” syýahatçylyk gämisi 2024-nji ýylda Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna girer                       Russiýa Federasiýasynda gurlan ilkinji sýyahatçylyk gämisi “Pýotr Welikiý” 2024-nji ýylda Hazar deňzi we Gara deňizinde gezelençleri ýola goýup başlar. Gezelenjiň dowamynda bu syýahatçylyk gämisi Azerbeýjanyň (Baku), Gazagystanyň (Aktau), Türkmenistanyň (Türkmenbaşy) we Russiýanyň …

“Pýotr Welikiý” syýahatçylyk gämisi 2024-nji ýylda Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna girer Читать далее »

Russiýanyň Astrahan oblasty Balkan welaýaty bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

| Russiýanyň Astrahan oblasty Balkan welaýaty bilen hyzmatdaşlygy ösdürer                       Şu ýylyň 23-nji awgustynda Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin we Balkan welaýatynyň häkimi Hojamyrat Aşyrmyradowyň arasynda hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmakda onlaýn duşuşyk geçirildi. Igor Babuşkin, Türkmenistan Astrahan sebiti üçin esasy halkara hyzmatdaşlaryň biridigini …

Russiýanyň Astrahan oblasty Balkan welaýaty bilen hyzmatdaşlygy ösdürer Читать далее »

“Türkmendenizderýaýollary” söwda deňiz flotuny ösdürmekde maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekçi

| “Türkmendenizderýaýollary” söwda deňiz flotuny ösdürmekde maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekçi                       “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi Hazar deňzinde söwda deňiz flotuny ösdürmek üçin maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Bu maýa goýum taslamalary bäsdeşlige ukyplylygy, eksport-import dolanyşygy, şeýle hem deňiz ulaglary tarapyndan hödürlenýän hyzmatlara bolan …

“Türkmendenizderýaýollary” söwda deňiz flotuny ösdürmekde maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekçi Читать далее »

Gyrgyzystanda sebitiň iri logistika parky dörediler

| Gyrgyzystanda sebitiň iri logistika parky dörediler                       2024-nji ýylda Merkezi Aziýanyň “A” derejeli iri logistika parky Gyrgyzystanda öz işine başlar. Bu barada bu boýunça taslamanyň konsultanty “NF Group” kompaniýasy özüniň web-saýtynda habar berýär. 163 müň inedördül metr çägi tutjak täze logistika parky ýurduň Çuý sebitiniň …

Gyrgyzystanda sebitiň iri logistika parky dörediler Читать далее »

Özbegistan Hazar deňzinde öz flotunyň bolmagyna gyzyklanma bildirýär

| Özbegistan Hazar deňzinde öz flotunyň bolmagyna gyzyklanma bildirýär                       Özbegistan Hazaryň üsti bilen Transhazar ugry boýunça ýük daşamalaryň artmagyna goşant goşjak öz gämileriniň bolmagyna gyzyklanma bildirýär. Bu barada Özbegistanyň Ulag ministrliginiň Ulag we logistika ösüş meseleleri merkeziniň müdiri Bekzod Holmatow Report agentligine aýtdy. Ol: …

Özbegistan Hazar deňzinde öz flotunyň bolmagyna gyzyklanma bildirýär Читать далее »

Hytaýda elektrik konteýner gämisi işe girizildi

| Hytaýda elektrik konteýner gämisi işe girizildi                       Hytaýyň demirgazygyndaky Ýangžou gämi abatlaýyş kärhanasy elektrikli hereketlendirijili 700 orunlyk konteýner gämisini işe girizdi. Bu gämi Şanhaý konteýner portundan (we porta) ýük eltip, Ýanszy derýasynyň üstünden 1000 km ýokary we aşaklygyna yzygiderli hereket eder.          Gäminiň gurluşygy …

Hytaýda elektrik konteýner gämisi işe girizildi Читать далее »

Scroll to Top