BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (UNECE) wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty

2020-nji ýylyň 10-njy noýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy (UNECE), Türkmenistanyň goşulan UNECE-niň garamagyndaky ulag boýunça köptaraplaýyn resminamalaryň amaly taýdan durmuşa geçirmekligiň halkara tejribesi bilen tanyşdyrmak babatynda wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahatyny geçirdi. Okuw maslahata “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, şeýle hem, Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň hünärmenleri gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda UNECE guramasynyň bilermenleri öz tejribeleri bilen paýlaşdylar. Okuw maslahatda Türkmenistanyň goşulan UNECE-niň garamagyndaky ulag boýunça köptaraplaýyn resminamalaryň amaly taýdan durmuşa geçirmekligiň halkara tejribesi barada agzalyp geçildi. Maslahatyň netijesinde Türkmenistanyň täze goşulan Halkara Şertnamalary bolan Ýewropanyň esasy ulag arteriýalary baradaky, Ýewropanyň esasy demir ýol liniýalary baradaky we Ýewropanyň Möhüm halkara intermodal ulag liniýalary we degişli gurnamalar baradaky Şertnamalary bilen tanyşdyryldy.

Scroll to Top