| 2023-nji ýylda Türkmenbaşy bilen Mahaçkalanyň arasynda ilkinji ýük gämisiniň gatnawyny ýola goýmak meýilleşdirilýär

                     

2023-nji ýylyň ahyryna çenli Türkmenistanyň günbataryndaky Türkmenbaşy şäheri bilen Dagystanyň paýtagty Mahaçkalanyň arasynda konteýnerleri daşamak üçin niýetlenilen ýük gämileriniň yzygiderli gatnawyny ýola goýmak meýilleşdirilýär.

Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky söwda wekili Aleksandr Ýelizarow 29-njy iýunda Mahaçkalada Dagystanyň Hökümetiniň başlygy Abdulmuslim Abdulmuslimow bilen geçirilen duşuşykdan soň aýtdy.

«Türkmenbaşy — Mahaçkala ugry boýunça diňe bir gezeklik däl-de yzygiderli gatnawy ýola goýmak meselesi seljerilýär. Biz bu ugurdaky gämi gatnawyny 2023-nji ýylyň ahyryna çenli ýola goýmagy telekeçileriň öňündäki möhüm wezipe hökmünde kesgitledik» diýip, Ýelizarow mälim etdi.

Şeýle hem Russiýanyň söwda wekili Dagystan bilen Türkmenistanyň esasy dört ugurda, ýagny ulag arkaly ýük daşama, oba hojalygy, gurluşyk materiallarynyň senagaty we medeni alyş-çalyş ugurlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýändigini nygtady.

Mahaçkala söwda deňiz porty, Russiýanyň Hazar deňzindäki ýeke-täk doňmaýan we çuň suw portydyr.

30.06.2023

Scroll to Top